Werken met Waterlandschappen

Een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan een krachtige economie, dat is de kern van het project ‘Werken met Waterlandschappen’. Of die verbinding mogelijk is en hoe die eruitziet in de praktijk, onderzoekt een breed consortium van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op het waterlandschap achter en tussen de dijken.

Het onderzoek vindt plaats in drie gebieden: de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Koopmanspolder), de Zuidwestelijke Delta (Schelde estuarium) en de regio Eems-Dollard. Het uiteindelijke doel: een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Ook streeft de coalitie naar een leeromgeving waarin inzichten uit het onderzoek direct vertaald worden naar andere (toekomstige) inrichtingstrajecten in de landwaterovergangszones.

Het project is bijzonder omdat de verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw centraal staan. Aan de hand van die verdienmodellen zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met de uitkomsten van het project hoopt de coalitie te bepalen of de concepten ook toepasbaar zijn in andere gebieden in Nederland.

Kust Westerschelde bij Zeeuws-Vlaanderen

Recreatieve voor- en achteroever bij de Koopmanspolder

Nieuws

Water- en visdag 2023

In de avond van 15 januari 2024 kwamen verschillende natuurkenners in Cultura Andijk bijeen om kennis uit te wisselen over het reilen en zeilen van water en vis in de Koopmanspolder. Vanuit Werken met Waterlandschappen presenteerden wij onze resultaten van Living Lab Koopmanspolder.

Gekooide oesterschelpen tegen zandhonger Oosterschelde

Omroep Zeeland heeft een item gemaakt over een pilot in de Oosterschelde waarin metalen kooien met oesterschelpen op de schorren worden gezet om zand vast te houden zodat de schorren blijven bestaan.

Groningse kust als waarderijk waterlandschap

Wat deden de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, WUR en HZ onderzoekers en een pootaardappelbedrijf samen in een herberg 'aan het einde van de wereld'? Ze dachten na over de toekomst van de Groningse kust als waterlandschap aan de hand van maatschappelijke verdienmodellen.
© Copyright - Werken met Waterlandschappen