Werken met Waterlandschappen

Een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan een krachtige economie, dat is de kern van het project ‘Werken met Waterlandschappen’. Of die verbinding mogelijk is en hoe die eruitziet in de praktijk, onderzoekt een breed consortium van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op het waterlandschap achter en tussen de dijken.

Het onderzoek vindt plaats in drie gebieden: de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Koopmanspolder), de Zuidwestelijke Delta (Schelde estuarium) en de regio Eems-Dollard. Het uiteindelijke doel: een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Ook streeft de coalitie naar een leeromgeving waarin inzichten uit het onderzoek direct vertaald worden naar andere (toekomstige) inrichtingstrajecten in de landwaterovergangszones.

Het project is bijzonder omdat de verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw centraal staan. Aan de hand van die verdienmodellen zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met de uitkomsten van het project hoopt de coalitie te bepalen of de concepten ook toepasbaar zijn in andere gebieden in Nederland.

Kust Westerschelde bij Zeeuws-Vlaanderen

Recreatieve voor- en achteroever bij de Koopmanspolder

Nieuws

Bootcamp 3: evaluatie van waarden van Waterlandschappen

Op 27 oktober 2023 vond de jaarlijkse Bootcamp van Werken met Waterlandschappen plaats. Deze derde keer lag de focus op het delen van ervaringen in het waarderen van waterlandschappen.

Achteroevers op de kaart zetten

Vijf Master studenten van Wageningen University & Research hebben meegedaan aan de Water Challenge IJsselmeergebied 2023. Daarvoor hebben ze een video gemaakt om het Achteroeverconcept uit te leggen. Ze hebben niet gewonnen, maar de studenten zijn een mooie ervaring rijker. En we houden er een quickscan van de Achteroevers langs het IJsselmeergebied aan over!

Burgerraad in Noord-Holland over inrichting kustzone

Woon jij in Noord-Holland of bezoek je de Noord-Hollandse IJsselmeerkust bij Wervershoof of Andijk regelmatig? Laat dan weten wat jij waardeert en belangrijk vindt voor de inrichting van deze kustzone. Je kunt de raadpleging tot en met 13 juli 2023 invullen.
© Copyright - Werken met Waterlandschappen