Bootcamp 3: evaluatie van waarden van Waterlandschappen

Op 27 oktober 2023 vond de jaarlijkse Bootcamp van Werken met Waterlandschappen plaats. Misschien denk je nu aan een spierversterkende trainingsmethode van het Amerikaanse leger? Dan moeten we je teleurstellen (of geruststellen): het was eerder een cognitieve en sociale inspanning dan dat het iets met sporten te maken had. Tijdens een Bootcamp delen we de opgedane kennis uit onze living labs en ontmoeten we anderen die ook bezig zijn met natuurinclusieve verdienmodellen op de grens van water en landschap. Deze derde keer lag de focus op het delen van ervaringen in het waarderen van waterlandschappen.

Foto credits: Boris Everwijn

Belevingsonderzoek Koopmanspolder

De eerste inhoudelijke spreker was Martijn de Vries, hoofdonderzoeker bij Populytics. Hij presenteerde de resultaten van het belevingsonderzoek over de Koopmanspolder (IJsselmeerkust Wervershoof – Andijk). Bij dat onderzoek maakten we gebruik van een Participatieve WaardeEvaluatie (PWE). Daarbij zet je mensen in de stoel van een politicus, bestuurder of beleidsmaker. Vanuit diens rol wordt deelnemers gevraagd om keuzes te maken. Daarbij worden waarden achter de keuzes die gemaakt worden achterhaald. Martijn kijkt daarbij naar tegenstellingen of juist functies die goed bij elkaar passen. Het onderzoek is uitgevoerd, de rapportage zit in de afrondende fase. Begin 2024 wordt er door het Werken met Waterlandschappen consortium en de Gemeente Medemblik nog een oploop met bewoners en expertbijeenkomst georganiseerd.

Maatschappelijk draagvlak

Teun Terpstra, lector van HZ University of Applied Sciences, sprak over maatschappelijk draagvlak voor ingrepen in het kustlandschap. Omdat de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s sterk uiteenlopen, valt het niet mee om de juiste keuzes voor het kustlandschap te maken, laat staan om draagvlak te creëren voor die keuzes. Daarom deed hij samen met anderen onderzoek naar maatschappelijk draagvlak langs de kust van de Westerschelde binnen het project ‘Geen zee te hoog’. Maatschappelijk draagvlak creëer je niet alleen door de juiste expertise in te schakelen bij ontwerp en uitvoering van een waterveiligheidsproject. Het gaat ook over transparantie en betrokkenheid door de verschillende belanghebbenden en of er nog andere functies in het ontwerp zijn meegenomen zoals recreatie.

Opschalen

Bert Bijkerk, strategisch regisseur hoofdwatersysteem bij Waterschap Overijsselse Delta, vertelde over een nieuw idee voor de inrichting van de IJssel-vechtdelta bij het Ketelmeer. Hij wil waterveiligheidsdoelen combineren met natuuropgaven uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren door vooroevers en eilanden aan te leggen. Het concept is door een vakjury bekroond met een prijs tijdens de Water Challenge van het IJsselmeer.

Presentatie Martijn

Werksessies

Na het nuttigen van heerlijke salades, soep en brood verdeelden de deelnemers zich over drie workshopsessies. In de eerste workshop werd nagepraat over de uitkomsten van het belevingsonderzoek over IJsselmeerkust Wervershoof-Andijk. Een ander groepje reflecteerde op de Participatieve WaardeEvaluatie en Mindscape methode in waarderingsonderzoek vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Het derde groepje besprak opschaalmogelijkheden bij voor- en achteroevers vanuit ecologisch perspectief.

Afronding

Als laatste is er plenair teruggekoppeld uit de deelsessies en zijn er eerste conclusies getrokken over de afronding van Werken met Waterlandschappen in 2024.


De uitkomsten van eerdere bootcamps en werkateliers zijn terug te vinden op de Resultatenpagina.
Het eerstvolgende evenement van Werken met Waterlandschappen is het werkatelier over de Groningse waddenkust op 7 november in Hornhuizen.