Bootcamps

Jaarlijks organiseert de coalitie een bootcamp, waarbij betrokkenen bij de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), overheden, (inter)nationale partners en ondernemers en deelnemers van de living labs samenkomen. Doel is om innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen en onverenigbare belangen die uit de living labs naar voren komen.

Op dinsdag 16 november vond de eerste bootcamp plaats. Centraal stond het delen van kennis door partners die betrokken zijn bij de twee living labs ‘De recreatieve achteroever’ en ‘Waterkerende landschappen’. De bootcamp was online te volgen via Microsoft Teams en duurde van 13.00 uur tot 17.00 uur.