Water- en visdag 2023

In de avond van 15 januari 2024 kwamen verschillende natuurkenners in Cultura Andijk bijeen om kennis uit te wisselen over het reilen en zeilen van water en vis in de Koopmanspolder. Vanuit Werken met Waterlandschappen presenteerden wij onze resultaten van Living Lab Koopmanspolder.

Gekooide oesterschelpen tegen zandhonger Oosterschelde

Omroep Zeeland heeft een item gemaakt over een pilot in de Oosterschelde waarin metalen kooien met oesterschelpen op de schorren worden gezet om zand vast te houden zodat de schorren blijven bestaan.

Groningse kust als waarderijk waterlandschap

Wat deden de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Noorderzijlvest, WUR en HZ onderzoekers en een pootaardappelbedrijf samen in een herberg 'aan het einde van de wereld'? Ze dachten na over de toekomst van de Groningse kust als waterlandschap aan de hand van maatschappelijke verdienmodellen.

Bootcamp 3: evaluatie van waarden van Waterlandschappen

Op 27 oktober 2023 vond de jaarlijkse Bootcamp van Werken met Waterlandschappen plaats. Deze derde keer lag de focus op het delen van ervaringen in het waarderen van waterlandschappen.

Achteroevers op de kaart zetten

Vijf Master studenten van Wageningen University & Research hebben meegedaan aan de Water Challenge IJsselmeergebied 2023. Daarvoor hebben ze een video gemaakt om het Achteroeverconcept uit te leggen. Ze hebben niet gewonnen, maar de studenten zijn een mooie ervaring rijker. En we houden er een quickscan van de Achteroevers langs het IJsselmeergebied aan over!

Burgerraad in Noord-Holland over inrichting kustzone

Woon jij in Noord-Holland of bezoek je de Noord-Hollandse IJsselmeerkust bij Wervershoof of Andijk regelmatig? Laat dan weten wat jij waardeert en belangrijk vindt voor de inrichting van deze kustzone. Je kunt de raadpleging tot en met 13 juli 2023 invullen.

Het twinning werkatelier in Groningen; van elkaar leren en elkaar inspireren

Hoe richten we Nederland klimaatbestendig in en op zo’n wijze dat meerwaarde gecreëerd wordt voor verschillende stakeholders? Van 7-9 november 2022 ging een gemêleerd gezelschap van deelnemers aan de slag om mogelijkheden voor waardecreatie voor waterkerende landschappen uit te werken voor de Groningse kuststrook.

Water- en Visdag in de Koopmanspolder

We hebben het twee jaar moeten missen, maar in november 2022 was het eindelijk weer mogelijk: de jaarlijkse Water- en Visdag van de Koopmanspolder! Op deze dag staan kennisuitwisseling en reflectie centraal. Het gaat over uitdagingen in het water- en vegetatiebeheer, de aanwezige natuurwaarden, het visleven en onderzoek.

Bootcamp in Rotterdam brengt Waterlandschappen weer een stap verder

Betrokkenen van de Zuidwestelijke delta, het IJsselmeergebied en de Groningse kust kwamen op 6 oktober 2022 bijeen om verder te werken aan de visies voor hun landschappen. Twee gastsprekers lieten zien wat belangrijke randvoorwaarden zijn bij grote landschappelijke projecten.

Het boerenperspectief in een waterkerend landschap (werkatelier #2)

Op 16-17 juni 2022 werd door Jan Maurits van Linge en Mascha Dedert een zoektocht begeleid naar waterlandschappen waarin voedselproductie, waterveiligheid, recreatie en natuurbeheer gecombineerd worden in de Zak van Zuid-Beveland. Multifunctioneel gebruik klinkt perspectiefvol, maar wat vindt de boer ervan?