Eerste voorjaarsveldwerkdag in de Koopmanspolder

Een voorjaarsveldwerkdag is niet alleen een mooi woord voor Scrabble. In dit geval is het een vrolijk woord voor een zinvolle, leuke dag voor onderzoekers in de Koopmanspolder. Zij bemonsterden waterdiertjes en vissen. De eerste veldwerkdag op 5 april is het helaas niet droog gebleven. Maar de onderzoekers hebben zich daar weinig van aangetrokken. Ze hebben de helft van alle meetpunten bezocht voor de kleine beestjes en zijn begonnen met een visexperiment.

Onderzoekers plaatsen de eerste broedvallen om te testen of deze effectief zijn voor de vangst van jonge vissen in een visexperiment. Foto: Dian Oosterhuis.

Wat staat er op het menu?

Vissen die in het IJsselmeer leven, kunnen in de Koopmanspolder voedsel vinden. In het najaar 2021 hebben we voor het eerst bekeken wat voor lekkers er voor die vissen te halen valt. Op 34 verschillende meetpunten is geteld hoeveel waterdiertjes en hoeveel verschillende soorten beestjes er te vinden waren. Diezelfde plekken hebben we dit voorjaar nog eens bekeken. Zo hopen we een beeld te kunnen krijgen van wat er voor de vissen op het menu staat tijdens het groeiseizoen.

De vissen zelf staan dan weer op het menu van vogels. Het gaat niet zo goed met de visetende vogels in het IJsselmeergebied. Daarom heeft de overheid met de Programmatische Aanpak Grote Wateren o.a. het doel om overstroombare graslanden uit te breiden, als ideale kraamkamer voor veel vis. Om te weten of er meer voedsel gaat komen voor de vogels, kijken we naar de voortplanting van een aantal vissen, waaronder de snoek. Als de snoek paait, dan paaien er ook kleinere eetbare vissen voor de vogels.

 

Paaien om te paaien

De graslanden in de Koopmanspolder zijn nu ondergelopen. Dat zou een ideale paaiplaats voor vis zoals de snoek moeten zijn. Met broedvallen wordt gekeken of de graslanden inderdaad gebruikt worden voor het paaien. En als de graslanden dan gebruikt worden, is de watertemperatuur interessant om bij te houden. Van de snoek is bekend  bij welke temperatuur de vissen hun eitjes leggen en wat snelle watertemperatuurswisselingen betekenen voor het paaigedrag. Dat is het onderzoeken waard, vindt Jeroen Veraart, projectleider van Werken met Waterlandschappen.

Dit visexperiment wordt dit voorjaar en zomer uitgewerkt bij Wageningen Environmental Research in een stage opdracht in samenwerking met Witteveen en Bos, Sportvisserij Nederland, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland. Sportvisserij Nederland wil dit experiment in 2023 wel herhalen. Door alle meetgegevens te bundelen, kunnen we uiteindelijk de ideale watertemperatuur combineren met een waterpeil op de graslanden.

Zo leren we in de Koopmanspolder over een optimale leefomgeving voor vissen en vogels waar we nog lang van kunnen genieten.

Rietvelden en overstroomde graslanden in de Koopmanspolder creëren een leefomgeving voor zowel vissen als vogels. Foto: Dian Oosterhuis.