Eerste voorjaarsveldwerkdag in de Koopmanspolder

Een voorjaarsveldwerkdag is niet alleen een mooi woord voor Scrabble. In dit geval is het een vrolijk woord voor een zinvolle, leuke dag voor onderzoekers in de Koopmanspolder. Zij bemonsterden waterdiertjes en vissen. De helft van alle meetpunten is bezocht voor de kleine beestjes en er is begonnen aan een visexperiment.

Eerste werkatelier Werken met Waterlandschappen in Zeeuws-Vlaanderen

Er was geen betere locatie denkbaar voor het eerste werkatelier van Werken met Waterlandschappen dan het Kustlaboratorium in Waterdunen. Het gebied in Zeeuws-Vlaanderen vormde daarmee een goede inspiratiebron voor de deelnemers aan het eerste werkatelier van de living lab ‘Waterkerende landschappen’.

Veel energie tijdens eerste bootcamp Waterlandschappen

Op dinsdag 16 november was de eerste bootcamp van Werken met Waterlandschappen. De online bijeenkomst bracht zo’n dertig professionals bijeen van overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij bespraken de voortgang in de twee living labs.

Eerste bootcamp op 16 november 2021

Op dinsdag 16 november vond de eerste bootcamp plaats. Centraal stond het delen van kennis door partners die betrokken zijn bij de twee living labs ‘De recreatieve achteroever’ en ‘Waterkerende landschappen’. De bootcamp was online te volgen via Microsoft Teams en duurde van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Sessie over grote wateren op Deltacongres

Tijdens het Nationaal Deltacongres op 11 november kan je een online parellelsessie volgen over de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Hoe zien toekomstbestendige en goed functionerende ecosystemen in onze rivieren eruit?

Living lab bij Andijk is interessant voor hele IJsselmeergebied

De proeftuin in de Koopmanspolder levert kennis op waar het hele IJsselmeergebied profijt van heeft. Dat staat in nieuwsbrief van Agenda IJsselmeergebied, verschenen in september 2021.
combineren van natuur, recreatie en oevers van grote wateren© Water Matters

Ervaringen met het achteroever-concept in de Koopmanspolder

Waterberging achter de dijken van de grote wateren kan mogelijk helpen om watertekorten in Nederland op te vangen. Lees meer in het kennismagazine voor waterprofessionals Water Matters van juni 2021.