combineren van natuur, recreatie en oevers van grote wateren© Water Matters

Ervaringen met het achteroever-concept in de Koopmanspolder

Waterberging achter de dijken van de grote wateren kan mogelijk helpen om watertekorten in Nederland op te vangen. Lees meer in het kennismagazine voor waterprofessionals Water Matters van juni 2021.