Living lab bij Andijk is interessant voor hele IJsselmeergebied

De proeftuin in de Koopmanspolder levert kennis op waar het hele IJsselmeergebied profijt van heeft. Dat staat in nieuwsbrief van Agenda IJsselmeergebied, verschenen in september 2021.
combineren van natuur, recreatie en oevers van grote wateren© Water Matters

Ervaringen met het achteroever-concept in de Koopmanspolder

Waterberging achter de dijken van de grote wateren kan mogelijk helpen om watertekorten in Nederland op te vangen. Lees meer in het kennismagazine voor waterprofessionals Water Matters van juni 2021.